In­for­ma­tion

Resa - - THAILAND -

Tou­ris­mt­hai­land.se Thai­länds­ka tu­rist­by­rån i Stock­holm, TAT, har en sajt med en del in­for­ma­tion om Khao Lak och de om­kring­lig­gan­de resmå­len.

www.tou­ris­mt­hai­land.se

Kra­bi-in­fo.com Se­värd­he­ter, re­stau­rang­er och en mas­sa in­for­ma­tion om Kra­bi och om­giv­ning­ar­na.

www.kra­bi-in­fo.com

Lo­ne­ly Pla­net Lo­ne­ly Pla­net har en hel del in­for­ma­tion om Kra­bi, när­lig­gan­de res­mål, men ock­så ge­ne­rellt om Thai­land som res­mål med kul­tur, histo­ria och mas­sa an­nan bra in­for­ma­tion.

www.lo­ne­lypla­net.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.