Ajuy

Resa - - FUERTEVENTURA -

Ajuy är fis­ke­byn där de förs­ta eu­ro­pé­er­na klev i land. Här finns öns bäs­ta fisk­re­stau­rang­er och för den våg­hal­si­ge finns spän­nan­de havs­grot­tor att ut­fors­ka. Grot­tor­na tror man bil­da­des för 70 mil­jo­ner år se­dan och är kän­da för att de un­der bå­de förs­ta och and­ra världs­kri­get fun­ge­ra­de som skydd åt lo­kal­be­folk­ning­en. Den två kilo­me­ter långa vand­ring­en till grot­tor­na är gans­ka även­tyr­lig och bra skor är ett mås­te. Ef­ter ut­flyk­ten till grot­tor­na re­kom­men­de­ras ett re­stau­rang­be­sök på nå­gon av de be­röm­da fisk­re­stau­rang­er­na vid den svar­ta sand­stran­den.

Mo­nu­men­to Na­tu­ral de Ajuy Ajuy, 35628, Fu­er­te­ven­tu­ra, Spa­ni­en

På väg till grot­tor­na hit­tar du vack­ra ut­kiks­pos­ter. Vill du klätt­ra in i grot­tor­na så ha bra skor på.

De vit­pus­ta­de hu­sen i fis­ke­byn i Ajuy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.