Mi­ra­dor Risco de Las Peñas

Resa - - FUERTEVENTURA -

Här ser du lät­tast de nord­af­ri­kans­ka bor­s­tek­or­rar­na, som of­ta miss­tas för jordekor­rar. Ar­ten in­tro­du­ce­ra­des på Fu­er­te­ven­tu­ra från Afri­ka 1965, då ett par rym­de från sin bur och slog sig ned i det ber­gi­ga land­ska­pet. I dag finns det cir­ka 300 000 ek­or­rar som krä­ver ett trä­nat öga för att upp­täc­ka då de smäl­ter in för­träff­ligt i det saff­rans­gu­la land­ska­pet.

Mi­ra­dor del Risco de las Peñas, Cal­le de Reg­la, 1, 35628.

På Mi­ra­dor Risco de Las Peñas-höj­den är djur­li­vet rikt.

Bor­stek­or­ren är ny­fi­ken på be­sö­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.