Zey­toon par­var­deh

Olivs­al­lad

Resa - - COSTA RICA -

q Cir­ka 6 por­tio­ner

Sal­la­den ser­ve­ras som en ap­ti­tre­ta­re el­ler som si­do­rätt. Den får gär­na stå och got­ta till sig i ky­len i någ­ra tim­mar och är där­för per­fekt att för­be­re­das i god tid fö­re ser­ve­ring.

3 dl val­nöt­ter 1 gra­na­täpp­le 450 g ur­kär­na­de oli­ver (svar­ta och/el­ler grö­na) 2–4 fin­hac­ka­de vit­löks­klyf­tor (mängd ef­ter smak, bör­ja med två) ½ dl gra­na­täp­pel­si­rap 3 msk oliv­ol­ja 2–3 msk färsk­pres­sad ci­tronsaft 2 msk fin­hac­kad myn­ta 2 msk fin­hac­kad per­sil­ja Salt och svart­pep­par

Gör så här Ros­ta val­nöt­ter­na i nå­gon mi­nut i en torr stek­pan­na och fin­hac­ka dem där­ef­ter. Kär­na ur gra­na­täpp­let. Blan­da nöt­ter och gra­na­täpp­le med res­ten av in­gre­di­en­ser­na. Sma­ka av och till­sätt even­tu­ellt mer gra­na­täp­pel­si­rap, vit­lök el­ler ci­tronsaft. Låt sal­la­den stå i ky­len i någ­ra tim­mar fö­re ser­ve­ring, gär­na över nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.