In­spel­nings­plat­ser

Resa - - FIJI -

Den som in­te kan få nog av in­spel­nings­plat­ser har för­u­tom Ro­bin­so­nön fle­ra ena­stå­en­de ut­flykts­mål. Tom Hanks Cas­ta­way Is­land, som nu­me­ra kal­las så ock­så lo­kalt, he­ter egent­li­gen Monu­ri­ki och är en li­ten obe­bodd ö ut­an­för Vi­ti Le­vu. På den ku­pe­ra­de ön loc­kar vi­ta strän­der, grön regn­skog och vack­ra la­gu­ner. Dess­utom är Monu­ri­ki känd för si­na skyd­da­de få­gel­ar­ter.

Fil­men om det skepps­brut­na unga och vack­ra pa­ret i ”Den blå la­gu­nen”, Broo­ke Shi­elds och Christop­her Atkins, är in­spe­lad på Na­nuya Lai­lai, Na­nuya Le­vu, och Ya­sa­wa is­land, samt i de be­röm­da grot­tor­na, Sa­wa-i-lau Ca­ves. Blue La­goon spe­la­des in 1980 och choc­ka­de värl­den med si­na sex­sce­ner, in­te minst ef­tersom Broo­ke Shi­elds ba­ra var 14 år vid in­spel­ning­en.

Pre­cis in­till Ya­sa­wa Is­land loc­kar Sa­wa-i-lau Ca­ves som krä­ver ett kort dyk ge­nom en mörk un­der­vat­tens­pas­sage för den som vå­gar sig till de in­re grottsa­lar­na.

Broo­ke och Christop­her blir kä­ra på Fid­ji.

I ”Cast away” från 2000 blir Tom Hanks strand­satt på en öde ö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.