Nep­tu­nus

Minst, kal­last och längst bort från so­len av de fy­ra ga­sjät­tar­na – dess­utom är Nep­tu­nus blå­si­gast i he­la sol­sy­ste­met.

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - INNEHÅLL -

Nep­tu­nus be­fin­ner sig 450 mil­jo­ner mil från jor­den och har en me­del­tem­pe­ra­tur på -220 gra­der Celsi­us. Det är den pla­net som lig­ger längst bort från so­len och är kal­last i sol­sy­ste­met (bort­sett från dvärg­pla­ne­ten Plu­to). Nep­tu­nus är en mas­siv (4 953,2 mil i di­a­me­ter) sfär som be­står av vä­te, he­li­um och me­tang­as som om­slu­ter en li­ten men tät kär­na av sten och is. Trots lik­he­ter­na med gran­nen Ura­nus i frå­ga om stor­lek och struk­tur är den myc­ket an­norlun­da med si­na tur­bu­len­ta och våld­sam­ma vin­dar i bå­de at­mo­sfä­ren och på ytan. Läs vi­da­re för att ta re­da på vad som gör Nep­tun så unik och in­sta­bil.

En bild som vi­sar Tri­tons po­lä­ra pro­jek­tion. Kol­hal­tigt damm fram­trä­der som mör­ka fläc­kar på Tri­tons syd­pol. Tri­tons är­ra­de isy­ta.

En våld­sam storm av jord­klo­tets stor­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.