LRR

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

LRR (La­ser Retro-re­flector) är rik­tad mot jor­den på En­vi­sat, nä­ra Ra-2-an­ten­nen. Det är ett pas­sivt in­stru­ment som gör att hög­pul­se­ra­de mark­ba­se­ra­de las­rar kan av­gö­ra sa­tel­li­tens po­si­tion med hög pre­ci­sion i syf­te att ka­libre­ra in­stru­men­ten RA-2 och DORIS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.