MERIS

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

MERIS (Me­dium Re­so­lu­tion Ima­ging Spectro­me­ter) be­står av fem ka­me­ror som är kopp­la­de till spekt­ro­met­rar som mä­ter re­flek­tions­ni­vå­er­na från jor­den. De lä­ser av mäng­den klo­ro­fyll och av­lag­ring­ar i ha­ven och vatt­net vid kus­ter­na och kan un­der­sö­ka ef­fek­ti­vi­te­ten hos väx­ter­nas fo­to­syn­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.