DORIS

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

In­stru­men­tet DORIS (Dopp­ler Or­bi­to­grap­hy and Ra­di­o­po­si­tio­ning Integ­ra­ted by Sa­tel­li­te) ser till att En­vi­sat fär­das kor­rekt ge­nom att mä­ta mikrovågs­ra­di­o­sig­na­ler som över­förs via 50 mark­sta­tio­ner som täc­ker 75 pro­cent av dess ba­na. DORIS fast­stäl­ler sa­tel­li­tens ba­na med en fel­mar­gi­nal på en cen­ti­me­ter och an­vänds ock­så till att ka­libre­ra in­stru­men­ten om­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.