MWR

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

In­stru­men­tet MWR (Micro­wa­ve Ra­di­o­me­ter) ver­kar vid fre­kven­ser på 23,8G Hz och 36,5G Hz. Det är rik­tat mot jor­den och kan mä­ta fukt­hal­ten in­te ba­ra i moln och at­mo­sfä­ren, ut­an även i land­om­rå­den på jor­dy­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.