CERES

Rymden – Från vår planet til universums djupaste hörn - - SOLSYSTEMET -

CERES (Clouds and the Earth’s Ra­di­ant Ener­gy Sy­stem) är för­sedd med två iden­tis­ka in­stru­ment som lä­ser av hur moln på­ver­kar flö­det av ter­misk strål­ning från jor­dens yta till at­mo­sfä­rens öv­re skikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.