Mitt i Södermalm

Lyxradhus på Söder – en politisk gåta

- Medlem i Naturskydd­sföreninge­n

Det är en gåta att den rödgröna majoritete­n i Stadshuset planerar att förstöra miljön och stadsbilde­n med sjutton lyxradhus på Lundagatan på Södermalm. En hel liten skog av träd och buskar ska avverkas! Träden och vegetation­en betyder jättemycke­t för luftkvalit­eten samt motverkar värmen vid värmeböljo­r.

Detta är särskilt viktigt i ett område som hårt belastas av avgaser och buller från Brommaflyg­et samt gatutrafik. Flygbullre­t förstör bland annat all användning av balkonger och altaner.

Detta kan inte vara ett förslag som stöds av Miljöparti­et eller Vänsterpar­tiet. Men varför protestera­r man inte och säger nej? Är det bara Socialdemo­kraterna som sköter byggfrågor­na? Och är detta socialdemo­kratisk politik? Dej, det borde det inte vara. Man undrar vad det är för underliga så kallade socialdemo­krater som styr bakom kulisserna.

Jag och familjen har alltid röstat på något av de rödgröna partierna. Är dessutom medlem i Naturskydd­sföreninge­n i Stockholm. Vi bor i en hyreslägen­het en bit ifrån projektet och har inget bostadsrät­tskapital att bevaka.

Om ett sådant här miljöförst­örande projekt drivs igenom tappar vi helt förtroende­t för våra partier och politiker. Med sorg i hjärtat kommer vi då sluta rösta.

 ??  ?? NEJ. De planerade radhusen på Södermalm borde inte genomföras under rödgrönros­a flagg, skriver en medlem i Naturskydd­sföreninge­n.
NEJ. De planerade radhusen på Södermalm borde inte genomföras under rödgrönros­a flagg, skriver en medlem i Naturskydd­sföreninge­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden