Mitt i Södermalm

Radhusen – estetiskt tillskott för vem?

- Boende på Lundagatan

Argumenten för Radhus på Lundagatan som politiker och arkitektfi­rma framhäver är att de utgör ett estetiskt tillskott på gatan. Jag undrar för vem dessa radhus blir ett estetiskt tillskott. Vi som bor på gatan, tycker oberoende av varandra att de liknar krematorie­r med sina skorstenar på taket. Istället för grönska och träd framför våra fönster kommer vi att se dessa tegelmurar. De som bor på nedre Lundagatan kommer att få en mur utanför sina fönster och blicka ut på hus som för tankarna till en väldigt mörk period av mänsklighe- tens historia. Så detta estetiska tillskott anses alltså vara estetiskt av människor som inte berörs av bygget och som slipper se det.

Idag är vi upplysta och vet vilken oerhört stor betydelse grönska och träd har i städer. På Lundagatan väljer politiker, arkitektfi­rma och byggbolag att ignorera detta.

Förutom detta innebär bygget av radhusen en våldtäkt på miljön och på gatan i övrigt. Att träden huggs ner och att radhusen byggs kommer öka luftförore­ningarna på gatan och de boen- des hälsa riskeras. Enbart marginella ökningar av luftförore­ningar har stor betydelse för risken att drabbas av hjärt och kärlsjukdo­m, astma samt cancer. Även detta faktum ignoreras.

Att det enbart är 13 stadsradhu­s med plats för 16 hushåll gör det hela ännu mer oförsvarba­rt. Att förstöra miljön, öka luftförore­ningarna och försämra boendemilj­ön för cirka 800 hushåll är inte rimligt. Nyttan med detta projekt överstiger inte på långa vägar all den irreversib­el ska som det medför.

 ??  ?? TEGELMURAR. Signaturen boende på Lundagatan vill inte se tegelmurar utanför fönstret. ”Istället för grönska och träd framför vårafönste­r komer vi att se dessa tegelmurar.”
TEGELMURAR. Signaturen boende på Lundagatan vill inte se tegelmurar utanför fönstret. ”Istället för grönska och träd framför vårafönste­r komer vi att se dessa tegelmurar.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden