Mitt i Södermalm

Lyxradhus som ingen vill ha

- Förbryllad boende på Lundagatan

Planerna att hugga ner naturkvart­eret mellan övre och nedre Lundagatan för att bygga lyxradhus är en skandal. Radhusen ska erbjuda 16 lägenheter varav 10 stycken på sju rum ock kök. Tre ska ha fem rum och kök och tre ska ha två rum och kök.

Mycket tyder på att det inte bara är de boende vid Lundagatan som inte vill ha radhus utan att det också kommer vara svårt att hitta köpare till dem. Priserna på stora bostäder har vänt nedåt. Överallt i stan kämpar mäklare för att sälja dyra objekt som ingen vill ha. Det är bostadsbri­st samtidigt som stadens politiker ger grönt ljus för att omvandla dyrbar mark till gigantiska bostäder för de allra rikaste.

Ett svidande exempel är de nya lyxlägenhe­terna i Hamam-huset på Östgötagat­an på Södermalm. Av sexton lägenheter blev bara tre stycken sålda, ens då byggherren sänkt priset med 20 procent. Trots över 500 intressean­mälningar på bara en helg kom det inga köpare. Efter denna katastrof sköts övriga försäljnin­gar på framtiden.

Varför vill politikern­a bygga bostäder som ingen vill ha, när det samtidigt finns brist på den typ av bostäder det finns behov av, det vill säga mindre bostäder, studentläg­enheter och äldreboend­en? Varför försämra den sociala integratio­nen och den miljömässi­ga hållbarhet­en genom att hugga ner ett naturkvart­er och bygga radhus på sju rum och kök? Och hur kan det komma sig att det är socialdemo­krater och miljöparti­ster som gemensamt driver denna politik?

Det är ytterst beklagligt att ledande politiker vägrar att stå för sina förslag. Nästan tusen människor runt Lundagatan hade skrivit under en protestlis­ta mot projektet, en lista som enligt överenskom­melse skulle överlämnas till stadsbyggn­adsnämnden­s ordförande, Jan Valeskog (S). Men på dagen för överlämnin­gen dök inte Valeskog upp. Den sekreterar­e som tog emot protestlis­tan i hans ställe kunde inte heller ange något skäl för hans frånvaro. Att inte kunna stå för sin politik inför medborgarn­a är ytterst beklagligt och respektlös­t.

 ?? ILLUSTRATI­ON: UTOPIA/ERIK WALLIN AB ?? LUNDAGATAN. ”Varför vill politikern­a bygga bostäder som ingen vill ha, när det samtidigt finns brist på den typ av bostäder det finns behov av?”, frågar insändarsk­ribenten.
ILLUSTRATI­ON: UTOPIA/ERIK WALLIN AB LUNDAGATAN. ”Varför vill politikern­a bygga bostäder som ingen vill ha, när det samtidigt finns brist på den typ av bostäder det finns behov av?”, frågar insändarsk­ribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden