För­se­nad ban­dypre­miär på Zin­ken

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt -

Elit­se­rie­pre­miä­ren för Ba­jens bandy på Zin­kens­damms IP skul­le i år ha skett 26 ok­to­ber, då la­get skul­le mö­ta Vil­la-Lid­kö­ping.

Men så blir det in­te. Hös­ten har hit­tills va­rit all­de­les för varm för att få till isen på id­rotts­plat­sen. Istäl­let får fan­sen vän­ta till 7 no­vem­ber in­nan det blir match på hem­ma­plan, då mot Fril­le­sås.

Ham­mar­by Ban­dys elit­se­rie­pre­miär kom­mer nu ske ut­om­sock­nes, näm­li­gen när de mö­ter Vet­lan­da den 1 no­vem­ber.

FO­TO: JO­HAN­NES LILJESON

BANDY. Pre­miär på Zin­ken får vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.