Sprut­ut­by­teskli­nik ska öpp­na på Sö­der

Södermalmsnytt - - Sidan 1 -

Se­dan 2013 finns en på Kungs­hol­men. Be­ho­vet av en and­ra kli­nik har länge be­skri­vits som stort. Plan- er på ny kli­nik vid Gull­mars­plan slo­pa­des ef­ter pro­tes­ter. Nu har man hit­tat lo­ka­ler på Sö­der.

Lyst­ring Sö­der­bor! Med 10 vec­kor kvar till ny­års­da­gen, piz­zor­nas hög­tids­dag num­mer ett, har Sö­der­malmsnytt be­slu­tat sig för att en gång för al­la gå till bot­ten med var den go­das­te piz­zan i he­la Sö­der­malms stads­del, in­klu­si­ve Ham­mar­by sjö­stad och Gam­la stan, egent­li­gen finns.

Vi kom­mer att ut­fö­ra ett grund­ligt gräv­ar­be­te för att i god tid in­för hög­tids­da­gen slå fast en slut­gil­tig vin­na­re. I steg ett be­hö­ver vi nu DIN HJÄLP. Var tyc­ker du att de bäs­ta piz­zor­na ser­ve­ras? Dags att no­mi­ne­ra din fa­vo­rit!

Skic­ka ett mejl till sn@di­rekt­press.se el­ler med­de­lan­de till vårt instagram­kon­to @so­der­malmsnytt.

FOTO: YLVA BERG­MAN

BÄST? Nu ska bäs­ta piz­zan på Sö­der ko­ras – med din hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.