Fall­skydd i gum­mi på Sö­der­malm

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Skin­nar vik spar­ken Tim­mer­manspar­ken Teng­dals­par­ken Fran­zens park Sö­der­malms al­lé Dra­ken bergspar­ken Det är det und­re lag­ret så­väl som lim­met (mel­lan det und­re och det öv­re lag­ret) som en­ligt forsk­ning kan va­ra can­cer­fram­kal­lan­de och or­sa­ka hor­mon­rubb­ning­ar. Barn är sär­skilt käns­li­ga för äm­ne­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.