Ny marknad flyt­tar in i Hornstull

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Det är Ia Här­se och Lou Grund­ström, som själ­va be­skri­ver sig som gar­de­robs­ren­sa­re av rang, som är ini­ta­tiv­ta­gar­na bakom The Mar­ket, ”en kre­a­tiv mark­nads­plats” in­spi­re­rad av Hornstulls Marknad som kom­mer att plop­pa upp i Horn­hu­set un­der hös­ten. Mu­sik, mo­de, håll­bar­het, mat, konst och de­sign ska mö­tas i en av­slapp­nad och in­spi­re­ran­de mix.

– Jag går hell­re och ming­lar runt med en schysst piz­zas­lice i han­den, träf­far nytt folk, gör nå­got fynd och kanske ren­sar ur gar­de­ro­ben då och då än lig­ger hem­ma och scrol­lar instagram med sön­dags­ång­est och en flot­tig ke­bab­piz­za, sä­ger Loa Grund­ström.

The Mar­ket ha­de premiär 21 ok­to­ber och kom­mer dy­ka upp igen 11 och 25 no­vem­ber samt 9 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.