Drop in på Ny­torgs­träf­fen

Södermalmsnytt - - Hallå Stockholmare -

Den 4 de­cem­ber kloc­kan 13.00 nns hem­in­struk­tör Siw An­ders­son på Tan­to ak­ti­vi­tets­cen­ter, Ro­senlunds­ga­tan 44a, för att ser­va din hö­r­ap­pa­rat och sva­ra på frå­gor om syn­pro­blem.

OBS! Inga syn- el­ler hör­sel­tes­ter ut­förs. Kon­tak­ta Siw på

el­ler

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.