Sam­talscafé

Södermalmsnytt - - Hallå Stockholmare -

Lör­da­gen den 8 de­cem­ber kloc­kan 13.00-15.00 ar­ran­ge­ras sam­talscafé­er på Ny­torgs­träf­fen, Ny­torgs­ga­tan 44. Sam­tals­le­da­re är Lars-Erik Sun­dqvist. Väl­kom­men att dis­ku­te­ra ak­tu­el­la äm­nen, fi­ka och um­gås. Frå­gor? Ring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.