Vå­rens kur­ser på Kul­tur­sko­lan öpp­nar för bok­ning 6 de­cem­ber

Södermalmsnytt - - Hallå Stockholmare -

Vill du lä­ra dig nå­got nytt, bli bätt­re på det du re­dan gör el­ler ba­ra ha kul? På Kul­tur­sko­lan kan du väl­ja bland över 70 oli­ka äm­nen och hund­ra­tals kur­ser in­om mu­sik, te­a­ter, dans, cir­kus, konst sig över en hel ter­min men ock­så kor­ta­re kur­ser. Från och med 6 de­cem­ber kan du an­mä­la dig till vå­rens kur­ser. Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.