Var finns gra­nar­na?

Södermalmsnytt - - Södermalm -

För att pry­da Sö­der­malms stads­dels­om­rå­de till jul- och ny­års­hel­ger­na har sta­den pla­ce­rat ut 14 jul­gra­nar in­om om­rå­det. Jul­gra­nar­na nns på föl­jan­de plat­ser Stor­tor­get, Järn­tor­get, Korn­hamn­storg, Ma­ri­a­tor­get, Tan­to­ber­get, Mon­te­li­us­vä­gen, Ny­tor­get, Mo­se­bac­ke Torg, Fat­bur­spar­ken, Med­bor­gar­plat­sen, Tim­mer­manspar­ken, Lu­ma­par­ken, By­sistor­get och Vin­ter­tull­stor­get. Gra­nar­na kom­mer att stå kvar till slu­tet av ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.