Sta­dens bud­get för 2019

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Bud­ge­ten är sta­dens vik­ti­gas­te styr­do­ku­ment och be­stäm­mer hur di­na skat­te­peng­ar ska an­vän­das. När den grön­blå ma­jo­ri­te­tens bud­get­för­slag de­bat­te­rats och be­slu­tats i kom­mun­full­mäk­ti­ge (12– 13 de­cem­ber) kan du se he­la den be­slu­ta­de bud­ge­ten på Du vet väl att du kan föl­ja de­bat­ten via webbTV på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.