Ju­lens öp­pet­ti­der på åter­vin­nings­cen­tra­ler­na

Södermalmsnytt - - Södermalm -

Vå­ra åter­vin­nings­cen­tra­ler har öp­pet de fles­ta da­gar un­der jul och ny­år. Helt stängt är det en­dast på julaf­ton, jul­da­gen, ny­årsaf­ton och ny­års­da­gen. På an­nan­dag jul är det öp­pet som en sön­dag. Al­la öp­pet­ti­der hit­tar du på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.