Tack för att du hjäl­per till!

Södermalmsnytt - - Södermalm -

När det snö­at ska över 3 900 ga­tor i Stock­holm snörö­jas och san­das. Du kan hjäl­pa till, bland an­nat ge­nom att föl­ja par­ke­rings­reg­ler­na och ge­nom att ta bort fö­re­mål som är i vägen på trot­to­a­ren. Då kan vi plo­ga på ett bra sätt. Om du ser far­li­ga istap­par el­ler snö som kan ra­sa ner från ta­ken, ring el­ler gå in på Tänk på att an­vän­da rätt ut­rust­ning, som vin­ter Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.