Här kan du slänga jul­gra­nen på Sö­der

Södermalmsnytt - - Södermalm -

För de som har yn­nes­ten att ha till­gång till ett grovsop­rum är det ba­ra att slänga gra­nen där när ju­len ska ut ur hu­set. Men Stock­holm Vat­ten och Av­fall upp­rät­tar även sär­skil­da in­sam­lings­plat­ser. I Sö­der­malms stads­del kan du gö­ra dig av med gra­nen på Korn­hamn­storg, Kristi­ne­hovs­ga­tan 16-18, Horns­ga­tan 132, Sö­der­malms­sko­lan, Med­bor­gar­plat­sen, Vin­ter­tull­stor­get och Lu­ma­tor­get.

In­sam­ling­en på­går mel­lan 25 de­cem­ber 2018 och 31 ja­nu­a­ri 2019. På åter­vin­nings­cen­tra­ler­na kan du läm­na din jul­gran även ef­ter 31 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.