Vil­ket är ditt fa­vo­rit­språk?

Södermalmsnytt - - Södermalmsnytt -

Su­san­na Fi­scher­ström, 26, stu­dent, Va­sas­tan:

– Ita­li­ens­ka. Det är så vac­kert och ro­man­tiskt och så gil­lar jag den ita­li­ens­ka kul­tu­ren.

Mag­nus Be­rendt, 55, per­son­lig as­si­stent, Kungs­hol­men:

– Por­tu­gi­sis­ka. Det är ett sjung­an­de språk.

Ma­lin Viklund, 35, för­äld­ra­le­dig, Sö­der­malm:

– Ita­li­ens­ka! El­ler nej, ki­ne­sis­ka! Det är väl­digt vac­kert och li­te sjung­an­de. Och man kan hö­ra fi­na och ro­li­ga över­rask­nings­ljud.

To­re Ljung­kvist, 72, pen­sio­när, Ös­ter­malm:

– Svens­kan. Det be­ror väl på att jag har det som mo­ders­mål. I and­ra län­der be­härs­kar jag in­te språ­ket li­ka bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.