KLAS­SISK KROGNOSTALGI

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

”Det finns en sär­skild stäm­ning på vis­sa för­ortskro­gar. Ud­den är en så­dan. Mat­sa­len vitt­nar till en del om ett slags över­gi­ven­het, som om den får skö­ta sig själv. Den luk­tar gam­mal rök, gam­mal svett, gam­malt fett utan att för den sa­kens skull kän­nas obe­hag­lig, sna­ra­re tvärtom.” skrev för­fat­ta­ren The­o­dor Kal­li­fa­ti­des i ro­ma­nen Ett en­kelt brott från år 2000. Idag finns en gre­kisk kol­grill på plat­sen. Vet du var? Gör qui­zet på mit­ten­upp­sla­get.

FO­TO: RAG­NAR LARS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.