Last­bils­chauf­fö­rer lang­ar sprit till unga

Vod­ka­last­bi­lar­na står var­je lör­dag upp­ra­da­de ut­an­för Ikea i Kung­ens kur­va. Här säl­jer last­bilschaf­fö­rer smug­gel­sprit till ung­do­mar i om­rå­det, rap­por­te­rar Aftonbladet.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - KUNG­ENS KUR­VA Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

Vod­ka­last­bi­lar­na. Så kal­las last­bi­lar­na ut­an­för Ike­as last­kaj i Kung­ens kur­va, bland ung­do­mar i Se­gel­torp och Skär­hol­men. Var­je lör­dag går unga hit för att kö­pa smug­gel­sprit och ci­ga­ret­ter, rap­por­te­rar Aftonbladet.

– Jag har ringt po­li­sen tre gång­er och tip­sat om den här för­sälj­ning­en men de gör ingen­ting, sä­ger Christi­an An­ders­son som natt­vand­rar i Se­gel­torp till Aftonbladet.

När Af­ton­bla­dets re­por­ter kom till plat­sen i lör­dags ser de hur kun­der kö­ar för att kö­pa sprit och ci­ga­ret­ter.

Polskre­gi­stre­ra­de bi­lar

För­sälj­ning­en sker helt öp­pet vid fö­rar­hyt­ter­na till polskre­gi­stre­ra­de last­bi­lar och inom ba­ra någ­ra mi­nu­ter har tid­ning­en lyc­kats fo­to­gra­fe­ra och fil­ma ett ti­o­tal af­fä­rer. Trots spe­ci­fi­ka tips med tids­an­gi­vel­ser har po­li­sen än­nu in­te be­dri­vit nå­gon stör­re in­sats mot lang­ar­na.

– Själv­klart är det otro­ligt vik­tigt och jag skul­le vil­ja job­ba med det här var­je dag men vi är så pass be­grän­sa­de att vi mås­te rik­ta vå­ra re­sur­ser. Det vi gör nu är att för­sö­ka ska­pa oss en lä­ges­bild och be­fin­na sig i om­rå­det när vi in­te är ute på larm, sä­ger An­ders Selldén till Aftonbladet.

FOTO: MOSTPHOTOS

LAST­BIL. Bil­den är en gen­re­bild och har ing­et med sprit­för­sälj­ning­en att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.