Råt­tor tving­a­de barn från för­sko­lan

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

För­sko­lan Tvätt­björ­nen i Trång­sund har tving­ats att stänga sitt kök och eva­ku­e­ra bar­nen, rap­por­te­rar Mitt i. Pro­ble­met är att råt­tor har ta­git sig in i för­sko­lans kök.

I vec­kan sa­ne­ra­des för­sko­lan och un­der ti­den har bar­nen och per­so­na­len flyt­tats till and­ra för­sko­lor i när­he­ten. Sa­ne­ring­en ska va­ra klar mån­da­gen den 9 april och då ska verk­sam­he­ten åter­gå till det nor­ma­la.

FOTO: MOSTPHOTOS

OVÄLKOMMEN GÄST. Råt­tor­na tog över i Trång­sund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.