Sto­ra pla­ne­ra­de bygg­pro­jekt

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Kung­ens kur­va: Mitt i Kung­ens kur­va lig­ger en stor skog mel­lan Ci­tygross och de gam­la LM Erics­son­hu­sen. Här pla­ne­ras nu för en helt ny stads­del med plats för 4200 bo­stä­der.

glömsta­da­len: Det som idag är åk­rar längs med Glömsta­vä­gen ska i fram­ti­den bli en tät stads­del med 6500 bo­stä­der.

fle­mings­berg: Byg­get av nya Fle­mings­berg är i full gång. To­talt räk­nar kom­mu­nen med runt 10 000 nya bo­stä­der.

vår­by bryg­gor: Mel­lan Vår­by strand­bad och E4:an lig­ger Spendrups gam­la bryg­ge­ri. Där pla­ne­ras en sjö­stad med 2000 nya bo­stä­der.

DA­NI­EL DRON­JAK (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.