Fler vill flyt­ta

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt - KÄLLA: HUD­DINGES BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING FRÅN 2014.

I Vår­by sö­ker 47 pro­cent idag en an­nan bostad, störs­ta an­de­len i Hud­dinge.

Jäm­för med Stuvs­ta där 13 pro­cent sö­ker an­nan bostad el­ler Sko­gås där 23 pro­cent sö­ker an­nan bostad.

Hud­ding­e­di­rekt 24 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.