TIS 10 APRIL ÖP­PEN LÄSECIRKEL

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Till­sam­mans väl­jer vi den bok vi vill lä­sa och sam­ta­la om un­der vå­ren. Vill du in­te va­ra med och pra­ta går det bra att ba­ra lyss­na och få bok­tips. Bib­li­o­te­ket bju­der på kaf­fe och ka­ka. Tid: 11.00 till 12.00 Plats: Trång­sunds bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.