SÖN 8 APRIL TORPET PARADISET

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Nu öpp­nar torpet i Pa­ra­di­sets na­tur­re­ser­vat igen ef­ter vin­terup­pe­hål­let. Där du kan få in­for­ma­tion, kö­pa kar­tor el­ler ta en kopp kaf­fe. Ibland ser­ve­ras även våff­lor. Tag ock­så chan­sen att få en mils­vid ut­sikt i det helt nya tor­net på Torn­ber­get som du når via Torn­bergs­s­ling­an som är drygt 6 kilo­me­ter. Tid: Torpet har öp­pet 10.00 till 15.00 Plats: Pa­ra­di­sets na­tur­re­ser­vat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.