TIS 10 APRIL CAFÉBIO

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

En sista se­mes­ter. El­la och John är ett rätt oma­ka gift par. För att li­va upp till­va­ron rym­mer de och ger sig ut på en ro­ad­trip ge­nom USA i sin gam­la hus­bil. Fil­men no­mi­ne­ra­des till Guld­le­jo­net 2017. kas­san 13.00 bil­jett 90 kro­nor in­klu­si­ve kaf­fe och hem­ba­kat. Tid: 14.00 Plats: Hall­un­da Fol­kets hus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.