LÖR 14 APRIL FAMILJELÖRDAG

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Fa­mil­jelör­da­gar är ett åter­kom­man­de pro­gram­in­slag på Vår­by bib­li­o­tek med Barn­kons­ten. Det är gra­tis, al­la fa­mil­jer och barn är väl­kom­na. Den­na vec­ka: Till­sam­mans gör vi en stor mu­min­skulp­tur med pap­per och klis­ter (pa­pi­er maché). Tid: 13.00 till 15.00 Plats: Vår­by bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.