ONS 11 APRIL SERIETIDNINGSMARKNADEN FÖRR OCH NU

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Eric Ant­ti­la från Sve­ri­ges älds­ta se­ri­e­tid­nings­bu­tik - Se­rie­bo­den i Gam­la Stan - be­rät­tar allt han vet om se­ri­er förr och nu. Ta gär­na med eg­na gam­la se­ri­e­tid­ning­ar. Bil­jet­ter 80 kro­nor för med­lem­mar, 120 kro­nor öv­ri­ga. An­mä­lan: bo­ka@se­gel­torp­kul­tur.se el­ler 08-646 48 56. Tid: 19.00 Plats: Ma­ga­si­net, Ju­ringe gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.