INGEN KONST MED CIRKUSKONSTER

I Fle­ming­hal­len får unga tes­ta på vol­ter, jong­le­ring och lin­dans. Var­je mån­dag an­ord­nas cir­kus­sko­la.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text och foto: Claudio Britos

I ny­bygg­da Fle­ming­hal­len trä­nar Hud­dinges unga vol­ter, jong­le­ring och lin­dans var­je mån­dags­ef­ter­mid­dag. Cir­kusträ­na­ren Na­ta­lia Gabri­lo­va hop­pas att fler ska hit­ta hit.

– Jag vill för­sö­ka få hit bar­nen som jag ser sit­ta ne­re vid cent­rum. De var­ken hop­par, spring­er el­ler gör vol­ter, be­rät­tar hon.

GRUNDERNA FÖR VOL­TER. Ah­met ”Efe” Ce­lepli , 12, lär sig grunderna i att gö­ra vol­ter. Trä­na­ren Sasha Gabri­lov as­si­ste­rar. ”Jag trod­de cir­kus hand­la­de mest om att lå­ta clow­ner­na ta mest plats, men här på trä­ning­en har jag in­sett att är myc­ket jobb och...

CIRKUSSJÄLAR. Sasha Gabri­lov har till­sam­mans med sin dot­ter Na­ta­lia Gabri­lo­va dri­vit cir­kus­trä­ning­ar­na var­je mån­dag se­dan i no­vem­ber. Bå­da är Al­by­bor och cir­ku­sen har va­rit en stor del av de­ras liv i Ryss­land och nu i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.