Sju­å­ring vill hjal­pa barn i Ugan­da att tra­na fot­boll

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

När sju­å­ri­ga Diy­an Ra­mos från Hud­dinge såg fil­men om Pe­lé föd­des en dröm. Han vil­le hjäl­pa barn i fat­ti­ga­re de­lar av värl­den få sam­ma chans till bra fot­bolls­trä­ning som han får i Sve­ri­ge. Nu sam­lar han in skor, klä­der och bol­lar som han själv ska le­ve­re­ra till ett barn­hem i Ugan­da. – I år är det VM. Det är där­för jag vill sam­la ihop fot­bolls­gre­jer till barn i fat­ti­ga län­der. Sa­ker som strum­por, skor, t-shirt, shorts och and­ra fot­bolls­gre­jer. Jag kom­mer åka med Lä­kar­mis­sio­nen och läm­na över allt i in­sam­ling­en. Vill du va­ra hjäl­te i min dröm och skän­ka fot­bolls­gre­jer till de barn som in­te har sam­ma möj­lig­he­ter? sä­ger Diy­an i vi­de­on ovan.

Diy­an, som spe­lar i Hud­dinge IF, har se­dan i ja­nu­a­ri sam­lat på sig allt fler al­li­e­ra­de. Han har över­ty­gat sin sko­la Glömsta­sko­lan, sin fot­bolls­sko­la Stock­holms fot­boll­sa­ka­de­mi och har fått en ny kom­pis i el­va­å­ri­ga El­la Knapp John­son, som spe­lar fot­boll i Ham­mar­by och är ak­tu­ell i Sve­ri­ges yngs­ta mäs­terkock på TV4.

I må­nads­skif­tet maj–ju­ni ska El­la och Diy­an åka ner till Ugan­da med Lä­kar­mis­sio­nen för att per­son­li­gen läm­na över bol­lar, skor och klä­der till bar­nen i Ti­gers Club, ett hem och en fot­bolls­klubb för barn som har ham­nat på ga­tan.

– Min dröm kom­mer från fil­men Pe­lé. När han fick stjä­la nöt­ter för att ha råd med skor. Han blev ock­så re­tad för att han in­te ha­de skor. Pe­lé och hans vän­ner vann cu­pen. De trod­de på sig själ­va.

Diy­an blev upp­rörd över den ra­sism som Pe­lé fick ut­stå som ung fot­bolls­spe­la­re i Bra­si­li­en. Där­för ger han rött kort till ra­sis­men.

– Jag he­ter Diy­an Ra­mos, jag är kurd, svensk och ku­ban och jag ger rött kort till ra­sis­men.

SAM­LAR. I må­nads­skif­tet maj–ju­ni ska Diy­an åka ner till Ugan­da med Lä­kar­mis­sio­nen för att per­son­li­gen läm­na över gre­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.