Vid­ja­vä­gen re­na ral­ly­ba­nan

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & Debatt - P

Jag kan ba­ra in­stäm­ma att has­tig­he­ten är all­de­les för hög hos många av vå­ra fö­ra­re på Vid­ja­vä­gen. Man gör helt van­sin­ni­ga om­kör­ning­ar och brän­ner om pre­cis vid över­gångs­stäl­let ut­an­för rid­sko­lan.

Det är re­na ral­ly­ba­nan och frå­gan är ba­ra när det hän­der en all­var­lig olyc­ka näs­ta gång.

Vi har ef­ter­lyst fler po­lis­kon­trol­ler men ut­an re­sul­tat. Skul­le vi ha has­tig­hets­kon­troll på Vid­ja­vä­gen så skul­le vi snart fyl­la al­la SL bus­sar till och från Vid­ja med re­se­nä­rer som bli­vit av med si­na kör­kort på grund av has­tig­hets­ö­ver­trä­del­ser.

FOTO: PRIVAT

In­sän­da­re för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.