MÅN 16 APRIL MÅNDAGSDANS

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan -

Nu är vå­ren här och med den läng­re da­gar, so­len som ski­ner och vår­blom­mor som snart trängs i ra­bat­ter­na. Vad pas­sar då bätt­re än att äg­na mån­dags­för­mid­da­gar­na åt att dan­sa till le­van­de mu­sik med Wah­lén och Se­ge­blad i Blå sa­len? Allt du be­hö­ver är ett par lämp­li­ga skor och ett glatt hu­mör! Kom själv, ta med din part­ner, en vän el­ler var­för in­te gran­nen?! Al­la är väl­kom­na! En­tré: 50 kro­nor. För in­for­ma­tion: Jan He­lan­der, tel: 070-276 36 74. Tid: 10.00 till 11.30 Plats: ABF Hud­dinge, Kom­mu­nal­vä­gen 26, Blå sa­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.