MÅN 16 APRIL BYT STICKLINGAR

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan -

Nu drar vå­ren och od­lings­sä­song­en igång, och vad pas­sar bätt­re än att by­ta sticklingar och plan­tor med varand­ra. Byt di­na väx­ter med and­ra, ge bort el­ler ta emot väx­ter som bli­vit över. Du får även gär­na ta med frö­er som du kan läm­na in el­ler by­ta i det ny­star­ta­de frö­bib­li­o­te­ket. Kloc­kan 19 blir det fö­re­drag om na­tur­re­ser­va­ten Göms­ta äng, Or­lång­en och Liss­ma­da­len. Fö­re­lä­ser gör Ri­chard Ves­tin, Hud­dinge kom­muns na­tur­gui­de. Fri en­tré, men bil­jet­ter mås­te för­bo­kas. Tid: 18.00 Plats: Trång­sunds bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.