TIS 17 APRIL LUNCHFÖRELÄSNING

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan -

In­spi­re­ran­de lunchföreläsning: Fre­dric Käld: Simply Rädd! Lunch­buffé 98 kro­nor. En fö­re­läs­ning om mod, själv­för­tro­en­de och själv­käns­la och att vil­ja li­te mer. Fre­dric är en ka­ris­ma­tisk fö­re­lä­sa­re med ett per­son­ligt till­tal som be­rör och som ska­par hög igen­kän­ning ge­nom he­la fö­re­läs­ning­en. Han blan­dar hu­mor med all­var och an­vän­der bå­de me­ta­fo­rer och per­son­li­ga be­rät­tel­ser.

12.10 Plats: Café Växt­hu­set, Sö­der­törnskyr­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.