LÖR 21 APRIL FAMILJELÖRDAG

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan -

Fa­mil­jelör­da­gar är ett åter­kom­man­de pro­gram­in­slag på Vår­by bib­li­o­tek med Barn­kons­ten. Det är gra­tis, al­la fa­mil­jer och barn är väl­kom­na. Den­na vec­ka: Sa­go­be­rät­ta­re Ma­ria + öp­pen konst­verk­stad. Tid: 13.00 till 15.00 Plats: Vår­by bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.