LÖR 21 APRIL VÅRKONSERT

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan -

Stuv­sta­kyr­kans kyr­ko­kör, Cho­rus Ce­les­te, och Stuvs­ta stråk hål­ler ge­men­sam vårkonsert. Vi­vi­al­dis Glo­ria och de­lar ur Haydns Mis­sa Bre­vis. Lin­da Öh­lin, so­pran, Ca­ri­na Arons­son, alt, Espen M Ol­sen, di­ri­gent. En­tré 50 kro­nor. Tid: 17.00 Plats: Stuv­sta­kyr­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.