TORS 16 AU­GUSTI TES­TA STRE­ET­DAN­CE

Södra Sidan Huddinge - - PÅ GÅNG -

Med­lem­mar­na i Im­pe­rió of Mo­ve­ment re­ser runt i värl­den och i Sve­ri­ge för att ar­be­ta med oli­ka Stre­et­dan­ce-sti­lar. De sti­lar som de un­der­vi­sar i är pop­ping, vou­ging, waac­king, hip­hop, loc­king och house. På klas­ser­na job­bar de med att ge ele­ver­na oli­ka ma­te­ri­al i form av kon­cept, rö­rel­se­möns­ter, ut­tryck, at­ti­tyd och tak­ter som ele­ver­na se­dan kan ta med sig för att ska­pa sitt eget ma­te­ri­al. Gra­tis och ing­en fö­ran­mä­lan. Tid: 13.00 till 14.30 Plats: Rådspar­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.