Vad skul­le stå på din valaf­fisch?

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Ailin Köylu­oglu, Flemingsberg: – ”Bätt­re sko­la i för­or­ten!” Man ska ha en bra sko­la var man än bor. Edith Haglund, Bredäng: – ”Till­sam­mans för ett po­si­ti­va­re sam­häl­le”. Just nu är det myc­ket in­di­vi­du­a­lism, man mås­te stär­ka grupp­käns­lan och kol­lek­ti­vet. Och det är all­de­les för många ne­ga­ti­va kraf­ter. Las­se Gill­berg, Björk­sätt­ra: – ”För ett re­na­re Huddinge!” Med tan­ke på all ned­skräp­ning av naturen i Huddinge. Se­her Kan, Flemingsberg: – ”Vå­ra barn för­tjä­nar bätt­re lek­plat­ser!” Istäl­let för att bli su­ra för att en fot­boll träf­far en ru­ta bor­de vi se till att bar­nen har bätt­re al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.