Se­gel­torp be­seg­ra­de Got­lands­spö­ket

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

Se­gel­torps IF drar ifrån i top­pen av di­vi­sion 3B ef­ter att ha be­seg­rat got­länds­ka Sten­kyr­ka IF med 0–3 för­ra hel­gen. En ef­ter­läng­tad se­ger ef­ter för­ra årets ne­der­lag på Got­land som till slut kos­ta­de la­get avan­ce­mang­et till di­vi­sion 2.

Än en gång vi­sa­de la­get prov på starkt för­svar­s­och mål­vakts­spel. La­get har hål­lit nol­lan i sju av nio mat­cher(!) denna sä­song och har en över­läg­sen mål­skill­nad 35–4. Med se­gern har Se­gel­torp nu sex po­äng ner till två­an Rågs­veds IF med åt­ta mat­cher kvar att spe­la.

Mål­skyt­tar blev Jen­ni­fer Fors­berg, Si­bel Gö­ker och Lin­da Eriks­son.

FOTO: AN­NI­KA RITZL

VIN­NA­RE. Se­gel­torps IF be­seg­ra­de Sten­kyr­ka IF på Got­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.