30

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

MIL­JAR­DER KRO­NOR. Så myc­ket har Fa­be­ge AB och ett kon­sor­ti­um av fas­tig­hets­bo­lag lo­vat att in­ve­ste­ra i ut­veck­ling­en av Flemingsberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.