Fes­ti­val in­tar Hud­dinge cent­rum

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Ita­li­ensk mat och dryck, li­ve-mu­sik och lop­pis. Näs­ta helg an­ord­nar Hud­dinge cent­rum en väl­kom­men till­ba­ka-fes­ti­val. Fol­kes kom­mer för­vand­la tor­get till en ita­li­ensk pi­az­za och fle­ra kän­da ar­tis­ter upp­trä­der. Fes­ti­va­len in­leds fre­da­gen den 31 au­gusti med quiz kloc­kan 18 och fort­sät­ter se­dan med li­ve-mu­sik: Echo­es & Rhy­mes och Li­sa Miskov­sky.

På lör­da­gen blir det för­u­tom quiz upp­trä­dan­den av Jan Jo­han­sen, Mag­num Bo­num och en Bol­ly­woodo­pe­ra med Dog­ge.

Hel­gen av­slu­tas med lop­pis och skiv­mark­nad på sön­da­gen.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

BOLLYWOOD. Dog­ge ska upp­trä­da på fes­ti­va­len i Hud­dinge cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.